Echipament analitic modern pentru asigurarea unui nivel înalt al cercetărilor în domeniul biotehnologiei microbiologice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Rudic Valeriu Filip
12.220.18.02A
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2012-01-02 - 2012-01-01
2012
Va fi procurat, instalat şi pus în funcţiune aparatul pentru cromatografie lichidă de înaltă performanţă. Va fi instruit personalul şi efectuate analizele pentru sporirea calităţii cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicate, ce va spori vizibilitatea institutului pe plan internaţional.
2012
400.0
2012
0.0