Echipament pentru monitorizarea telemetrică şi control eficient al stării populaţiilor de animale vertebrate terestre rare şi de importanţă economică

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Nistreanu Victoria Boris
12.220.18.01A
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2020-01-01 - 2012-12-31
2012
Se va procura echipamentul necesar pentru monitorizarea speciilor de animale vertebrate terestre rare şi de importanţă economică cu ajutorul metodei telemetrice. Va fi elaborată metodologia de telemetrie în condiţiile Republicii Moldova. Pentru prima dată pe teritoriul republicii va fi testat şi utilizat sistemul de telemetrie pentru monitorizarea si studiul organizării structural-funcţionale a animalelor vertebrate terestre.
2012
240.0
2012
0.0