Dicționar de frazeologisme somatice din limba română, rusă, franceză și engleză

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Lăcustă Elena Tudor
12.819.17.03A
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europeneAplicativ2012-01-02 - 2013-12-31
2012
Va fi organizat cîmpul semantic al părţilor corpului omenesc din limba română. Vor fi stabilite corespondentele franceze, engleze şi ruse ale elementelor cîmpului semantic al părţilor corpului omenesc din limba română. Va fi elaborat un program electronic de tip bază de date de stocare a materialului. Vor fi redactate unele articole ale dicţionarului.
2013
Vor fi fi nalizate programul de stocare şi instrumentele de gestionare a corpusului dicţionarului. Vor fi stocate unităţile frazeologice la compartimentele CAP, MÂNĂ, TRUNCHI şi PICIOR. Vor fi redactate „Introducerea”, „Indicaţiile de utilizare” şi „Bibliografi a” ale DFS. Va fi machetată şi redactată varianta optimă pentru editare.
2012
80.0
2013
80.0
2012
0.0
2013
0.0