Preparate enzimatice antioxidante obţinute din drojdii

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Efremova Nadejda Victor
12.819.18.08A
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2012-01-01 - 2013-12-31
2012
Vor fi selectate cele mai valoroase tulpini de drojdii şi propuse ca producători activi şi stabili ai enzimelor antioxidante (superoxiddismutaza şi catalaza). Va fi stabilită acţiunea unor factori oxidanţi asupra activităţii superoxiddismutazei şi catalazei la drojdii. Va fi elaborată schema tehnologică de obţinere a preparatelor enzimatice antioxidante din drojdii destinate diminuării consecinţelor dăunătoare ale stresului oxidativ asupra organismului uman.
2013
Va fi elaborat procedeu de purifi care a preparatelor enzimatice antioxidante obţinute din drojdii destinate neutralizării consecinţelor dăunătoare ale stresului oxidativ asupra organismul uman. Vor fi obţinute preparatele enzimatice antioxidante cu un grad înalt de puritate din drojdii şi standardizarea lor.
2012
85.0
2013
85.0
2012
0.0
2013
0.0