Remedierea însuşirilor fizice şi chimice ale solurilor cenuşii arabile degradate prin utilizarea în calitate de îngrăşământ verde a ierburilor leguminoase anuale ca cultură succesivă

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Lungu Marina
11.819.04.10A
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Aplicativ2011-02-22 - 2012-12-31
2011
Vor fi fondate parcele experimentale şi obţinute date privind indicii morfometrici şi starea de calitate fizică a solurilor cenuşii arabile. Vor fi obţinute date privind modificarea indicilor însuşirilor fizice şi chimice ale solurilor cercetate şi a volumului producţiei agricole în comparaţie cu martorul.
2012
Vor fi obţinute date experimentale privind adaosul de substanţă organică în sol şi modificarea însuşirilor fizice ale solurilor sub influenţa măzărichii ca îngrăşămînt verde în al doilea an după încorporarea masei verzi. Va fi apreciată influenţa îngrăşămintelor verzi asupra recoltei culturilor de cîmp în comparaţie cu martorul. Vor fi elaborate recomandări de utilizare efectivă a măzărichii în calitate de îngrăşămînt verde pe solurile cenuşii arabile.
2011
75.0
2012
85.0
2011
0.0
2012
0.0