Implementarea echipamentului tehnologic pentru producerea masinilor de stropit cu intensitatea energetică sporită.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Chicu Boris Boris
11.824.04.135T
Necunoscută, Moldova
2011
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2011-01-01 - 2011-12-31
2011
Va fi confecționat și supus încercărilor de uzină echipamentul tehnologic.
2011
250.0
2011
0.0