Implimentarea tehnologii exploatarii industriale a loturilor de reproducatori a reselor de carp create

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Domanciuc Vasile Ivan
11.824.04.142T
Necunoscută, Moldova
2011
Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“
2012
Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2011-01-01 - 2012-12-31
2011
Se va obţine puiet de o vară a generaţiilor noi de trei rase de crap: crap de Teleneşti cu solzi, crap de Teleneşti cu solzi în ramă din generaţia V de selecţie şi de Cubolta cu solzi din generaţia VII.
2012
Va fi repetată reproducerea industrială a raselor, vor fi populate cu puiet 45 ha de eleşteie de creştere şi va fi crescut materialul de populat (31 tone). Pentru popularea a 260 ha de eleşteie de îngrăşare sunt necesare 26 tone de material piscicol de populat. Densitatea de populare va constitui 3500-4000 buc./ha. Vor fi crescute 208 tone de crap de consum calitativ.
2011
350.0
2012
350.0
2011
0.0
2012
0.0