Difuzia moleculelor de apă şi captarea ionilor paramagnetici din soluţii acvatice de către formele polimorfe ale carbonatului de calciu

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Geru Ion Ion
11.832.08.06A
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte din cadrul programelor de stat
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2011-01-01 - 2012-12-31
2011
Vor fi obţinute date experimentale noi referitor la dimensiunile neomogenităţilor spaţiale în reţeaua legăturilor hidrogenice ale apei. Vor fi determinate condiţiile optimale de obţinere a fazelor metastabile ale carbonatului de calciu – aragonit, calcit şi vaterit (sau μ-CaCO3). Formele polimorfe metastabile aragonitul cu simetria ortorombică (grupul spaţial de simetrie 2/m 2/m 2/m) şi vateritul cu simetria hexagonală (grupul spaţial de simetrie 6/m 2/m 2/m) la interacţiunea cu moleculele de apă posibil vor trece în faza politropică stabilă a calcitului cu simetrie trigonală (grupul spaţial de simetrie 3 2/m). Se preconizează că fazele metastabile menţionate ale carbonatului de calciu vor interacţiona cu moleculele de apă cu captarea ionilor metalelor grele din apă, iar procesul de purificare a apei va putea fi evidenţiat prin datele spectroscopiei RES.
2012
Vor fi determinate pe baza metodei DOSY 2D NMR dimensiunile nanoparticulelor în soluţii apoase coloidale ce conţin ioni paramagnetici, precum şi concentraţiile acestor ioni prin metoda spectroscopiei RES.
2011
90.0
2012
90.0
2011
0.0
2012
0.0