Elaborarea tehnologiilor de recoltare şi procesare complexă a masei vegetale în scopuri energetice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
Severin Gheorghe Ştefan
11.838.06.08A
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Proiecte din cadrul programelor de stat
Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabileAplicativ2011-01-01 - 2012-12-31
2011
Va fi evaluat potenţialul de obţinere şi utilizare al masei vegetale pentru producerea combustibililor solizi în Republica Moldova. În baza studiului de fezabilitate vor fi elaborate recomandări privind construcţia instalaţiilor pentru producerea combustibililor solizi. Va fi actualizată documentaţia tehnică, perfecţionate şi încercate mijloace tehnice pentru recoltarea şi prelucrarea iniţială a culturilor energetice.
2012
Vor fi perfecţionate şi supuse încercărilor de exploatare (etapa 2) mijloace tehnice pentru recoltarea, prelucrarea iniţială a culturilor energetice (sorgului zaharat).
2011
75.0
2012
80.0
2011
0.0
2012
0.0