Bilanţul hidraulic şi hidrogeochimia apelor fratice în spaţiile rurale ale Moldovei (sectorul Centru-Est)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Moraru Constantin Efim
11.832.08.03A
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Proiecte din cadrul programelor de stat
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2011-01-01 - 2012-12-31
2011
Vor fi obţinute date etalon ale calităţii apelor freatice din spaţiile rurale ale părţii de centru-est ale Moldovei. Va fi elaborat modelul cartografic al condiţiilor hidrogeochimice ale apelor freatice din ariile rurale (centru-est) ale Republicii Moldova.
2012
Va fi creat un model numeric al fluxului de apă subpterană freatică cu implementare în domeniul amenajării și exploatării prizelor de apă potabilă
2011
90.0
2012
90.0
2011
0.0
2012
0.0