Elaborarea suportului geoinformaţional pentru gestionarea situaţiilor de risc hidrologic în bazinul r. Prut

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Boboc Nicolae Andrei - 2012
dr. Bejan Iurie Vladimir - 2011
11.832.08.10A
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Proiecte din cadrul programelor de stat
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2011-01-01 - 2012-12-31
2011
Va fi creată baza de date cartografice în format digital şi elaborată metodologia de analiză a riscurilor hidrologice cu ajutorul soft-urilor HEC-RAS, HEC-GeoRAS, ArcHydro.
2012
Va fi creat modelul numeric al terenului,sistemul informațional geografic și modelul de imitare a undei de viitură în program HEC-RAS,HEC-GeoRAS
2011
90.0
2012
90.0
2011
0.0
2012
0.0