Estimarea morbidităţii copiilor din zona r. Prut prin maladii hidric transmisibile şi elaborarea măsurilor de prevenţie

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Friptuleac Grigore Efim
11.832.08.02A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte din cadrul programelor de stat
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2011-01-01 - 2012-12-31
2011
În baza studiului stării actuale a calităţii apei din r.Prut, din reţeaua de apeduct şi din fîntîni vor fi obţine rezultate referitor la unii indici concreţi ai compoziţiei apei şi ai gradului de poluare a ei în funcţie de anotimpuri. Se vor evidenţia caracteristicile maladiilor transmisibile şi nontrasmisibile la copii în funcţie de sursa şi calitatea apei potabile folosite.
2012
Va fi efectuată evaluarea comparativă în dinamică a stării de sănătate a copiilor din localităţile adiacente râului Prut, determinată de calitatea apei din apeduct, sonde arteziene şi fântâni; evaluate corelaţiile şi riscurile. Vor fi elaborate direcţiile ţintă şi măsurile profilactice necesare pentru ameliorarea condiţiilor de aprovizionare cu apă de calitate sigură şi diminuare a acţiunii nefavorabile a acesteia asupra sănătăţii copiilor.
2011
90.0
2012
90.0
2011
0.0
2012
0.0