Elaborarea şi implementa-rea managementului educaţiei la distanţă în contextul campusului virtual.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
Budevici Anatolie
08.817.08.008F
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2008-01-01 - 2010-12-31
2008
Vor fi analizate sistemele de educaţie la distanţă şi practica mondială în acest domeniu. Va fi elaborat setul de documente privind implementarea educaţiei la distanţă şi a tehnologiilor informaţionale respective.
2009
Va fi elaborat ghidul de utilizare a tehnologiilor informaţionale în cadrul educaţiei la distanţă (ED). Vor fi elaborate şi editate un îndrumar de evaluare a cursanţilor cuprinşi în ED, un ghid cu privire la managementul cursurilor de ED, precum şi un îndrumar al calităţii şi controlului cursurilor ED.
2010
Vor fi publicate materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul „Tehnologii informaţionale: sisteme şi reţele” în atelierul „Instruirea la distanţă ”. Vor fi elaborate cursurile: - Managementul negocierii şi politica contractuală utilizată în sport; - Epistemologia şi interconexiunea ei cu sportul; - Bazele teoretice şi metodica predării handbalului; - Teambuilding şi training în management; - Coaching şi leaderschip; - Organizarea şi dirijarea antrenamentului sportiv; - Marketing în educaţia fizică şi sport; - Management în educaţia fizică şi sport; - Strategii manageriale în sport. Va fi elaborată monografia: - Managementul educaţiei la distanţă în contextul campusului virtual.
2008
109.9
2008
0.0
2009
106.6
2010
105.7
2008
0.0
2008
0.0
2009
0.0
2010
0.0