Principiile şi direcţiile prioritare ale dezvoltării statului de drept în contextul integrării europene

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Burian Alexandru Dumitru
11.817.07.03F
2011
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
2012
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
2013
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
2014
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi elaborate propunerile de lege ferenda privind ajustarea legislaţiei naţionale şi aducerea ei în concordanţă cu standardele europene. Va fi elaborat conceptul protecţiei penale a sistemului economic prin decriminalizarea legislaţiei penale a Republicii Moldova. Vor fi elucidate posibilele configuraţii geopolitice şi geostrategice la nivel global şi regional la etapa actuală. Va fi determinat locul şi rolul Republicii Moldova în noile configuraţii geopolitice şi geostrategice. Vor fi distinse principalele domenii de colaborare internaţională a Republicii Moldova în scopul aprofundării acestora. Va fi elucidată evoluţia procesului de legiferare în cadrul Uniunii Europene.
2012
Vor fi elaborate propuneri de lege-ferenda privind descentralizarea puterii în Republica Moldova şi dezvoltarea autonomiei locale. Va fi elucidată politica de regionalizare şi confluenţa lor cu politicile de descentralizare a puterii în Republica Moldova. Vor fi elucidate posibilele configuraţii geopolitice şi geostrategice la nivel global şi regional la etapa actuală și determinat locul şi rolul Republicii Moldova în noile configuraţii geopolitice şi geostrategice. Vor fi identificate principalele domenii de colaborare internaţională a Republicii Moldova în scopul aprofundării acestora. Vor fi supuse unei analize detaliate relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană şi cu Comunitatea Statelor Independente în scopul determinării priorităţilor de aprofundare a acestor relaţii.
2013
Vor fi extinse şi aprofundate investigaţiile, vizând impactul sectorului asociativ asupra actului de guvernare, vor fi determinate căile de optimizarea relaţiei societatea politică – societatea civilă, identifi cate instrumentele de consolidarea dialogului social dintre puterea de stat şi societatea civilă, analizat gradul de conexiunea intereselor statului şi societăţii, elucidate modalităţile oportune de sporirea calităţii guvernării şi de extinderea procesului de europenizare a societăţii.
2014
Vor fi identificate argumentele științifice privind direcțiile și măsurile de sporire a funcționalității legilor în domeniul asigurării ordinii de drept. Vor fi elaborate recomandări de “lege-ferenda” privind consolidarea instituției avocaturii în vederea înfăptuirii actului de justiție. Vor fi conturate măsurile de armonizare a legislației naționale în materie de prevenire și combatere a criminalității. Vor fi proiectate normele de “lege-ferenda" privind descentralizarea puterii în Republica Moldova și dezvoltarea autonomiei locale. Va fi elucidată politica de regionalizare și confluența ei cu politicile de descentralizare a puterii în Republica Moldova. Vor fi relevate eventualele configurații geopolitice și geostrategice la nivel regional și subregional pentru a determina locul și rolul Republicii Moldova în condițiile noi. Cercetările vor fi publicate într-o monografie și prezentate la conferința științifică națională cu participare internațională „Securitatea regională în spațiul central și est-european”.
2011
1437.0
2012
1504.6
2013
1140.8
2014
2168.7
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0