Sisteme informaţionale integrate pentru sectorul agroalimentar

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Deleu Vasile Gheorghe
11.817.04.39A
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Aplicativ2011-01-01 - 2012-12-31
2011
Va fi elaborat sistemul informaţional integrat “Raport privind utilizarea resurselor bugetare” la nivel central. Va fi elaborat şi implementat proiectul modificat de automatizare a sistemului informaţional pentru Direcţia Finanţe şi Buget a MAIA. Va fi elaborat portalul internet/ extranet al Direcţiei Instruire, Cercetări, Extensiune şi Tehnologii Informaţionale. Va fi dezvoltat şi modernizat portalul www.agriculture.md al ITA “Mecagro” în baza analizei paginilor Web ale instituţiilor de cercetare din sectorul agroalimentar. Vor fi pregătite şi editate materiale de promovare a realizărilor ştiinţifice. Va fi studiată asigurarea cu mijloace tehnice performante a sectorului agroalimentar în condiţiile actuale de dezvoltare a sectorului agroalimentar. Va fi elaborată documentaţia tehnico-normativă (2 standarde de firmă, 2 certificate de conformitate, 2 avize igienice).
2012
Va fi elaborat portalul intranet al Direcţiei Instruire, Cercetări, Extensiune şi Tehnologii Informaţionale a MAIA. Va fi actualizat sistemul informaţional pentru Direcţia Finanţe şi Buget. Va fi elaborat proiectul tehnic al sistemului informaţional la nivel raional şi implementat sistemul integrat „Raport privind devizul de cheltuieli al instituţiilor bugetare” la nivel de minister (MAIA). Va fi elaborată şi dezvoltată baza de date „Realizări ştiinţifice pentru agricultură”, „Invenţii pentru implementare”. Vor fi actualizate pagini web ale instituţiilor de cercetări ştiinţifice din sectorul agroalimentar, precum şi baza informaţională a site-lui „Ştiinţa în practică”. Va fi efectuat studiul, acumulată şi sistematizată informaţia privind producătorii şi comercializatorii de mijloace tehnice pentru agricultură. Vor fi elaborate trei standarde de firmă şi un certificat de conformitate.
2011
820.0
2012
800.0
2011
0.0
2012
0.0