Sistem-suport de decizie pentru selecţia, finanţarea şi gestionarea proiectelor de cercetare ştiinţifică-dezvoltare tehnologică cu finanţare publică

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cojocaru Igor Petru - 2011
dr.hab Gaindric Constantin Victor - 2012
11.817.08.51A
2011
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
2012
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2011-01-01 - 2012-12-31
2011
Vor fi determinate cerinţele de îmbunătăţire a pregătirii utilizatorilor care vor beneficia de asistare informatică în scopul evaluării, selectării şi gestionării proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării. Vor fi elaborate recomandări tehnice, instrucţiuni de ghidare automată. Vor fi elaborate soluţii tehnice de trecere de pe reţeaua publică Internet pe reţeaua dedicată ACADEMICA a serviciilor de asistare informatică privind evaluarea, selecţia şi gestionarea proiectelor de cercetare ştiinţifică. Vor fi elaborate meniuri şi machete de pagini web ale interfeţelor de acces pentru utilizatorii reţelei şi rapoarte de testare a interfeţelor de acces. Vor fi identificate componentele nucleului SSD; specificate funcţiile fiecărei componente; definită ordinea de prioritate în realizare. Va fi efectuată analiza comparativă a SSD şi a produselor-program utilizate pe plan internaţional.
2012
Va fi elabortă metoda de stabilire a ratingului experților implicați în evaluarea proiectelor de cercetare .Vor fi testați algoritmi de calcul al ratingului dinamic al experților implicați în evaluarea proiectelor de cercetare în domeniile matematică și informatică. Va fi elaborată sarcina tehnică și prototipul SSD Vor fi elaborate clustrele pentru publicații științifice,proiecte de cercetare și conferințe științifice în domeniile “Matematică” și “Informatică”. Vor fi implementate DBMS,MBMS și DGMS.Va fi elaborat cadrul de interoperabilitate.Vor fi proiectate Servicii Web și elaborate Web servicii funcționale. Va fi efectuată interconectarea SSD cu Instrumentul Bibliometric Național.Va fi elaborat SSD pentru selecția,finanțarea și gestionarea proiectelor CDI.
2011
2137.5
2012
2137.5
2011
0.0
2012
0.0