Viaţa socială, politică, economică, regională şi culturală din Ţara Moldovei sub impactul tradiţionalismului şi al înnoirilor în spirit european (mij. sec. XIV-1812). Studii, documente şi cronici

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Dragnev Demir Miron
11.817.07.01F
2011
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
2012
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
2013
Institutul de Istorie al AŞM
2014
Institutul de Istorie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi reevaluate dimensiunile şi structura populaţiei Ţării Moldovei în baza materialelor recensămîntului din 1773-1774. Vor fi selectate şi redactate sub aspect arheografic cronicele moldoveneşti din secolele XV-XVI. Vor fi selectate şi prelucrate ştiinţifico-arheografic documente de arhivă privind viaţa social-economică în Ţara Moldovei în perioada războiului ruso-turc din 1806-1812.
2012
Vor fi stabilite şi evidenţiate, prin prisma materialelor documentare de arhivă din perioada războaielor ruso-turce din anii 1768-1774 şi 1806-1812, realităţile social-economice din perioada anexării Basarabiei la Imperiul Rus în 1812. Va fi finisată culegerea de documente „Ţara Moldovei în anii 1806-1812” şi va fi pregătit pentru editare volumul „Recensământul Ţării Moldovei din anii 1773-1774”. Vor fi elaborate studii care vor aborda dintr-o nouă perspectivă situaţia politică a Moldovei în context european în secolul al XVII-lea. Vor fi lansate în circuitul ştiinţific concepţii privind rolul elitelor social-politice în evoluţia Ţării Moldovei în sec. XVII-XVIII. Va fi aprofundată cunoaşterea patrimoniului istoric al Moldovei medievale prin pregătirea unei noi ediţii a cronicilor moldoveneşti din sec. XV-XVI şi studiilor de istorie locală.
2013
Va fi redactată culegerea de documente privind istoria Ţării Moldovei în anii 1806-1809; va fi realizată colaţionarea cu originalul materialului din recensămintele Ţării Moldovei din anii 1772, 1773-1774; elaborate notele şi comentariile la cronici din sec. al XV-lea. Vor continua investigaţiile de arhivă şi întru studierea surselor publicate privind elitele social-politice şi economice, a relaţiilor internaţionale ale Ţării Moldovei în epoca medievală.
2014
Vor fi puse în circuitul ştiinţific noi cunoștințe privind politica externă a Ţării Moldovei în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Va fi aprofundată cunoaşterea patrimoniului istoric al Moldovei medievale şi moderne timpurii prin valorificarea izvoarelor istorice (cronici slavo-române din secolele XVI-XVII, recensăminte ale populaţiei din secolul al XVIII-lea, documente moldoveneşti de la începutul secolului al XIX-lea). Vor fi stabilite rolul şi importanţa elitelor politice şi a familiei din epoca medievală, aprofundate cunoştinţele cu privire la aşezările umane din Moldova (Nisporeni şi Teleneşti).
2011
1228.2
2012
1238.6
2013
1517.5
2014
1740.7
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0