Dezvoltarea şi conservarea fondului genetic al peştilor, sporirea productivităţii obiectelor cultivate în acvacultură în baza structurii lor genetice şi elaborarea tehnologiilor intensive, adaptate la condiţiile contemporane de producere

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr., Curcubet Galina Harlampi
11.817.04.35A
Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „AcvaGenResurs” Filială a Întreprinderii de Stat ”Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi reprodus şi selectat materialul de selecţie a noilor generaţii de trei rase de crap: sînger, novac şi cosaş de generaţiile IV-V. Vor fi determinate modificările populaţiilor de plătică şi carp în bazinele acvatice naturale. Vor fi determinate caracteristicile piscicol-biologice ale peştilor fitofagi de selecţie de şase veri de generaţiile IV-V, ale puietului de o vară, crossurilor interrasiale, precum şi ale puietului de o vară cultivat în condiţii de intensificare sporită.
2012
Va fi efectuată selecţia noilor generaţii a trei rase de crap, creat lotul de reproducători al peştilor fitofagi de o generaţie nouă şi grupul de remont al somnului european. Va fi estimat efectul heterozis în primul an de cultivare şi elaborată caracteristică tehnologică a crossurilor. Vor fi determinate modificările populaţiilor de şalău în bazinele acvatice naturale. Va fi efectuată aprecierea comparativă a pestelui de două veri, cultivat la diferite densităţi de populare, şi creşterii în condiţii de intensificare sporită, elaborată caracteristica piscicol-biologică a lor, precum şi controlul condiţiilor de iernare a loturilor de reproducători şi grupelor de remonţi de crap, somn european, crossuri interrasale şi a noilor linii de peşti fitofagi. Vor fi elaborate schemele de populare a eleşteielor experimentale, analizat materialul ştiinţific existent al starii populaţiilor de şalău din lacurile de baraj Costeşti-Stânca şi Dubăsari. Va fi efectuată bonitarea, selecţia şi reproducerea materialului de prăsilă de crap, peşti fitofagi şi somnului european; obţinute crossurile interasale. Va fi crescut materialul de selecţie de peşti; crossuri interasale (puietul de o vară, peştele de două veri); peştele de două veri cu diferite densităţi, precum şi va fi selectat materialul ihtiologic în bazinele acvatice naturale. Va fi efectuată inventarierea loturilor de reproducatori şi remont ale crapului, peştilor fitofagi şi somnului european; pescuitul eleşteielor experimentale şi depunerea materialului piscicol la iernare. Va fi elaborată caracteristica piscicol-biologică a reproducătorilor peştilor fitofagi de generaţiile IV-V de selecţi, precum şi caracteristica piscicol-biologică a peştelui de două veri, cultivat în condiţii de intensificare sporită.
2013
Vor fi obţinuţi peşti de trei veri de selecţie a noilor generaţii a trei rase de crap, puiet de o vară de selecţie a peştilor fi tofagi a noilor generaţii V-VI, somn european de patru veri, peşti de două veri de crossuri interrasiale. Va fi determinată caracteristica piscicol-biologică a noilor generaţii (VVI) de selecţie a peştilor fi tofagi, caracteristica tehnologică a crossurilor interrasiale în al doilea an de creştere şi caracteristica modifi cărilor populaţiilor peştilor fi tofagi pe fonul succesiunilor altor specii valoros industriale în bazinele acvatice naturale. Vor fi elaborate recomandări privind obţinerea masei maximale a materialului de populat în policultură.
2014
Vor fi create: loturile de remonţi a noilor generaţii a trei rase de crap (de patru veri), de peşti fitofagi (de două veri) de generația V-VI de selecție; lotul de reproducători al somnului european a populației de heleșteu și vor fi evaluate calităţile lor reproductive. Vor fi obţinute: puiet de o vară al somnului european de generția II a populației de heleșteu; crossuri interrasiale de crap. Vor fi evaluate modificările populaţiilor peştilor de bază autohtoni industrial valoroşi. Vor fi elaborate: Caracteristica piscicol-biologică a loturilor de remonţi (de patru veri) a generaţiilor noi a trei rase de crap; Caracteristica piscicol-biologică a peştilor fitofagi (de două veri) de generaţiile V-VI de selecţie; Recomandări privind utilizarea crossurilor interrasiale de crap în piscicultură; Caracteristica modificărilor populaţiilor peştilor de bază autohtoni industrial valoroşi şi propuneri pentru optimizarea lor; Tehnologia de obţinere a masei maximale a peştelui de consum în condiţiile creşterii intensive.
2011
675.0
2012
675.0
2013
567.0
2014
626.2
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0