Elaborarea tehnologiei performante complete de creştere şi exploatare a familiilor de albine Apis mellifera Carpatica

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cebotari Valentina Tudor
11.817.08.17A
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi evaluate particularităţile biologice ale familiilor de albine Apis mellifera Carpatica din populaţiile de prăsilă; create loturi cu familii de albine performante destinate reproducerii materialului genitor, implementată metoda de însămînţare instrumentală a mătcilor; testate suplimente nutritive energo-mineralo-proteice noi pentru hrana albinelor în perioada deficitară de cules.
2012
Vor fi evaluate performanţele morfoproductive ale familiilor de albine Apis mellifera Carpatica şi create loturi de prăsilă cu familii de albine recordiste destinate reproducerii materialului genitor în condiţiile stupinelor mici şi mijlocii. Vor fi testate diferite tipuri de stupi şi determinată eficienţa economică a utilizării acestora la întreţinerea şi exploatarea familiilor de albine, identificate suplimente nutritive şi propuse procedee noi de hrănire a familiilor de albine şi fortificare a imunităţii lor în perioadele deficitare de cules.
2013
Va fi evaluat potenţialul morfoproductiv al descendenţei familiilor de albine Apis mellifera Carpatica din generaţia a 3-a şi create loturi de prăsilă cu familii de albine înalt productive. Vor fi testate şi identifi cate noi suplimente nutritive şi procedee efi ciente de hrănire a albinelor în perioadele defi citare de cules în natură. Vor fi testate şi identifi cate tehnici efi ciente de exploatare a familiilor de albine la polenizarea culturilor agricole.
2014
Vor fi create și consolidate genetic populațiile de albine cu productivitate înaltă şi rezistență sporită la boli. Va fi elaborată tehnologia performantă de creștere și valorificare a potenţialului familiilor de albine Apis mellifera Carpatica în stupinele mici și mijlocii.
2011
464.1
2012
381.0
2013
406.5
2014
470.5
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0