Cercetări genetico-moleculare ale genomurilor plantelor de cultură cu caractere valoroase în ameliorare

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Barbacar Nicolae Ion
11.817.04.03F
2011
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
2012
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
2013
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
2014
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieFundamental2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi testaţi seturi noi de marcheri moleculari în vederea examinării polimorfismului genetic la plantele de cultură cu efect economic pentru Republica Moldova. Se vor propune noi strategii metodologice în scopul aprecierii marcherilor moleculari selectaţi pentru studiul genomurilor plantelor de cultură. Se vor obţine noi informaţii referitor la diferite grupuri de marcheri moleculari (SCAR, SSR, ISSR, VNTR, AFLP). Se vor examina spectre de ADN specifice pentru genotipurile cu însuşiri valoroase pentru ameliorare.
2012
În bază analizei moleculare vor fi depistate şi apreciate asocierile genetice dintre markerii moleculari SSR şi ISSR ai genelor cu funcţii cunoscute, precum şi elementele migratoare din clasa ET MuDR, ce determină variabilitatea genetică a caracterelor calitative şi cantitative cu interes economic în ameliorare ale diferitelor genotipuri de tomate, porumb şi viţă de vie.
2013
Vor fi sintetizaţi noi marcheri moleculari SSR din genele şi secvenţele non-codante de tomate. Vor fi testaţi primerii SSR şi ISSR pentru estimarea polimorfi smului ADN-lui a unor genotipuri de tomate, grâu, vigna, viţa-de-vie, levănţică. Vor fi identifi cate Elementele Transpozabile (MuDR) şi gradul de omologie dintre genomurile de ardei şi tomate. Va fi apreciat polimorfi smul ADN-lui genotipurilor unor specii din familiile Solanaceae şi Gramineae.
2014
Vor fi studiate secvenţele de ADN micro- şi minisatelitice (ISSR, SSR), unele gene specifice (PK,LTP), elemente transpozabile (Activator,MuDR, PIF, Ping) în genomurile de grâu, tomate, ardei, levănţică. Utilizarea secvenţelor nominalizate va permite caracterizarea genetico-moleculară a genotipurior de plante rezistente la factorii nefavorabili. Vor fi caracterizate liniile de provenienţă hibridă de grâu hexaploid, rezistente la diverse boli criptogamice (rugina brună, fuzarioza, mălura) cu productivitate majorată şi seminţe cu conţinut înalt de proteine. Va fi apreciată rezistenţa unor genotipuri de grâu, hexaploid, la acţiunea în condiţii controlate de laborator, a temperaturilor înalte şi îngheţ. Evidenţierea celor mai valoroase linii hibride şi utilizarea lor în ameliorarea ulterioară.
2011
906.2
2012
1205.9
2013
1593.7
2014
1910.5
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0