Studierea particularităţilor epidemiologice ale gripei sezoniere, pandemice şi IRVA.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Scoferţă Petru Grigorie
11.817.09.29A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi obţinute date noi privind particularităţile etiologice şi epidemiologice de evoluţie a gripei (sezoniere şi pandemice ) şi a infecţiilor respiratorii virale acute (IRVA) cu determinarea distribuţiei virusurilor gripale în teritoriul administrativ al Republicii Moldova. Vor fi apreciate în timp şi spaţiu debutul, evoluţia, tendinţa, intensitatea procesului epidemic la diferite grupe de populaţie din zonele rurale şi urbane cu determinarea grupelor preponderent afectate de gripă (sezonieră şi pandemică) şi IRVA, perioada preepidemică şi durata epidemiilor gripale.
2012
Vor fi obţinute date privind particularităţile etiologice şi epidemiologice ale gripei şi IRVA pe teritoriul administrativ al Republicii Moldova. Vor fi apreciate debutul, evoluţia, tendinţa, intensitatea procesului epidemic prin gripă şi IRVA la diferite grupe de populaţie din zonele rurale şi urbane cu determinarea grupelor preponderent afectate de aceste infecţii. Vor fi determinate virusurile gripale aflate în circulaţie prin metode clasice (izolarea şi identificarea tulpinilor de virusuri gripale) şi metode noi (tehnici de biologie moleculară) de ultima generaţie (PCR). În baza datelor obţinute vor fi elaborate recomandări privind profilaxia şi reducerea nivelului de morbiditate prin gripă şi IRVA în ţară.
2013
Vor fi obţinute date privind morbiditatea prin gripă şi infecţii respiratorii virale acute (IRVA) în teritoriile administrative ale Republicii Moldova la diferite grupe de populaţie, din zonele urbane şi rurale, cu determinarea grupelor preponderent afectate. Va fi apreciată şi evaluată evoluţia procesului epidemic prin gripă şi IRVA pe parcursul anului. Vor fi determinate virusurile gripale şi IRVA afl ate în circulaţie prin metode clasice (izolarea şi identifi carea virusurilor gripale) şi tehnici de biologie moleculară (RT-PCR). Va fi analizată şi evaluată structura antigenică şi fi logenetică a tulpinilor de virusuri gripale izolate în ţară pe parcursul anului. În baza datelor obţinute vor fi elaborate recomandări privind profi laxia şi reducerea nivelului de morbiditate prin gripă şi IRVA.
2014
Vor fi obţinute date privind intensitatea procesului epidemic, trendul, impactul asupra sistemului medical în contextul reţelei Europene de supraveghere a gripei şi infecțiilor virale acute (IRVA) EuroFlu în dependenţă de teritorii. Vor fi determinate şi evaluate nivelul morbidităţii, debutul şi durata sporirii incidenţei prin gripă şi IRVA în diferite localităţi în baza valorii pragului epidemic calculat pentru sezonul 2013-2014. Va fi propusă o metodă modificată de vaccinare contra gripei sezoniere.
2011
420.0
2012
499.3
2013
512.7
2014
624.0
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0