Mobilizarea, completarea, menţinerea genofondului de plante de teren protejat şi valorificarea celor mai importante specii în economia Moldovei

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Țîmbalî Valentina Iosif
11.817.08.09A
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi evidenţiate cele mai perspective specii cercetate de plante din familiile Cartaceae, Aizoaceae, Arecaceae, Begoniaseae, Solanaceae şi propuse pentru amenajarea interiorului şi în aer liber. Ca rezultat al mobilizării de taxoni noi, genofondul de plante tropicale, subtropicale şi suculente se va mări cu cca 40 de taxoni noi. Va fi menţinut genofondul creat pe parcursul a cca 40 de ani. Va fi efectuată reînnoirea unor expoziţii din sere pentru vizitatori.
2012
Va fi determinată productivitatea seminceră reală, capacitatea germinativă a seminţelor şi stabilite etapele de dezvoltare a plantulelor la 2 specii: Agava ferdinandi - regis Bgr. şi A.victoria-reginae T.Moore. Vor fi elaborate metode de multiplicare a speciilor de cactuşi tropicali. Va fi pregătit catalogul plantelor tropicale şi subtropicale din colecţiile GB pentru înverzirea şi asanarea interioarelor. Va fi menţinut genofondul de 2550 de taxoni şi completat cu 30-40 de taxoni noi de plante de teren protejat.
2013
Vor fi evidenţiate specii noi de plante de teren protejat pentru amenajarea interioarelor şi în aer liber. Vor fi stabilite etapele de dezvoltare a plantelor a două specii din genul Agave şi determinată productivitatea de seminţe la 4-5 specii de Aloe. Genofondul plantelor tropicale, subtropicale şi suculente va fi completat cu 10-15 taxoni noi. Va fi efectuată inventarierea ştiinţifi că a colecţiilor (2635 taxoni). Vor fi reînnoite unele expoziţii de plante succulente şi tropicale.
2014
Vor fi stabilite etapele de dezvoltare la plantele de Agave ferdinandi-regis Bgr. şi A.victoria-reginae T.Moore. Determinat conţinutul emodinului în sucul a 5 specii de plante din genul Agave. Pregătit catalogul plantelor tropicale, subtropicale şi suculente din colecţiile Grădinii Botanice (Institut) a AŞM: completat genofondul de plante cu 10-15 taxoni noi.
2011
891.3
2012
898.4
2013
1024.9
2014
1274.7
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0