Principii şi procedee tehnologice de formare şi păstrare a fructelor soiurilor noi de măr în atmosfera controlată

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Bujoreanu Nicolae Semion
11.817.04.09A
2011
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
2012
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
2013
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
2014
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi asamblată şi aprobată în condiţii de laborator instalaţia experimentală pentru crearea şi cercetarea regimurilor de gaze (O2 şi CO2 ) privind păstrarea fructelor în atmosfera controlată (AC). Va fi stabilit sortimentul soiurilor noi de măr cultivate în Republica Moldova, predestinat păstrării în AC, în baza rezultatelor testării indicilor biochimici, patofiziologici, histoanatomici şi tehnologici.
2012
Vor fi optimizate condiţiile de păstrare pentru fiecare dintre soiurile noi de măr, luate în studiu (regimul termic, raportul concentraţiilor de CO2 şi O2 în atmosfera camerei frigorifice), în scopul minimizării vitezei de degradare a substanţelor plastice şi inducerea unei calităţi mai avansate a fructelor de măr la finele păstrării. Va fi formulat statutul biostructural al 10 soiuri noi de măr în baza corelaţiilor indicilor morfologici, histo-anatomici şi cito-histochimici cu evidenţierea rolului componenţilor structurali în aprecierea calităţilor biochimice şi tehnologice ale soiurilor respective păstrate în atmosferă controlată şi atmosferă obişnuită.
2013
Vor fi evaluaţi indicii tehnologici, biochimici şi anatomici la fructele a 10 soiuri de măr de perspectivă la o perioadă îndelungată de păstrare (180 zile), în funcţie de compoziţia gazelor (O2 şi CO2) aplicată în atmosfera controlată.
2014
Vor fi stabilite concentrațiile optime de O2 și CO2 în atmosfera celulei frigorifice pentru păstrarea fructelor soiurilor noi de măr în baza valorilor indicilor biochimici, histo-anatomici și celor tehnologici. Va fi determinată eficacitatea păstrării fructelor de măr a soiurilor cercetate în atmosfera controlată a camerei frigorifice în comparație cu metodele cunoscute și aplicate.
2011
577.1
2012
650.9
2013
696.7
2014
693.1
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0