Cercetarea florei vasculare a Republicii Moldova şi teritoriilor limitrofe, evidenţierea componenţei taxonomice pentru elaborarea Cărtii Roşii şi editarea monografiei Flora Basarabiei

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cantemir Valentina Vladimir - 2014
dr. Cantemir Valentina Vladimir - 2013
dr. Cantemir Valentina Vladimir - 2012
dr.hab Negru Andrei Grigorie - 2011
11.817.08.06F
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi ajustate la specificul condiţiilor Republicii Moldova criteriile internaţionale de grupare a taxonilor rari pe categorii de periclitate aprobate de UICN; evidenţiate particularităţile corologice, biologice şi ecologice ale taxonilor rari înregistraţi în teritoriul dat; elaborată lista speciilor rare din sudul republicii. Va fi evidenţiată sinonimia speciilor de plante incluse în determinator; estimat gradul de reprezentativitate şi particularităţile corologice ale taxonilor rari în baza exicatelor existente în Herbarele republicii. Va fi completat Herbarul Grădinii Botanice (Institut) cu taxoni noi, precum şi iniţiată crearea colecţiei tematice ierbarizate “Plante rare din flora Republicii Moldova”. Va fi mobilizat şi completat genofondul in vivo al colecţiilor de teren închis şi deschis cu material seminal al 350 taxoni de perspectivă.
2012
Va fi elaborată baza de date a speciilor de plante vasculare rare din flora Republicii Moldova conform cerinţelor IUCN (2001, 2003); evidenţiate particularităţile corologice, bioecologice şi factorii limitativi ai taxonilor rari. Va fi editat vol. 2 al monografiei „Flora Basarabiei” (26 familii, 122 genuri, 430 specii); completată colecţia tematică herbarizată “Plante rare din flora Republicii Moldova”. Va fi mobilizat şi completat genofondul „in vivo” al colecţiilor Grădinii Botanice cu 100 de taxoni de perspectivă în baza schimbului internaţional de material seminal.
2013
Va fi elaborată baza de date a speciilor de plante vasculare rare din flora Republicii Moldova conform cerinţelor IUCN (2001, 2003); evidenţiate particularităţile corologice, bioecologice şi factorii limitativi ai taxonilor rari. Va fi editat vol. 2 al monografiei „Flora Basarabiei” (26 familii, 122 genuri, 430 specii); completată colecţia tematică herbarizată “Plante rare din flora Republicii Moldova”. Va fi mobilizat şi completat genofondul „in vivo” al colecţiilor Grădinii Botanice cu 100 de taxoni de perspectivă în baza schimbului internaţional de material seminal.
2014
Se va pregăti pentru editare vol. 3 (taxonii subclaselor Dilleniidae şi Rosidae, 20 familii, 137 genuri, 490 specii) şi edita vol. 2 (subclasele Magnoliidae, Ranunculidae, Caryophyllidae, Hamamelidae, Dilleniida, 26 de familii, 122 genuri, 430 specii) „Flora Basarabiei”. Determinate staţiunile speciilor periclitate şi întocmite hărţile corologice ale speciilor rare şi pe cale de dispariţie din flora Republicii Moldova. Completat herbarul Grădinii Botanice şi colecţia herbarizată „Plante rare din flora Republicii Moldova” cu taxoni noi. Efectuat schimbul internaţional de seminţe cu instituţiile de profil.
2011
1288.2
2012
1473.5
2013
1391.5
2014
1468.4
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0