Studiu ştiinţifico-metodic al potenţialului biomotric uman în cadrul activităţilor sportive de înaltă anvergură şi artă şcenică.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
Iliin Grigore
08.817.08.007F
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2020-01-01 - 2010-12-31
2008
Vor fi efectuate observaţii pedagogice şi se va analiza materialele ştiinţifico-metodice şi factologice acumulate. Vor fi elaborate şi stabilite metodele instrumentare de cercetare.
2009
Va fi efectuat un studiu metodologic. Va fi elaborată Baza de date privind experimentul prealabil
2010
Va fi efectuat experimentul pedagogic în urma căruia: - va fi apreciat şi argumentat gradul de pregătire tehnico-tactică a sportivilor; - vor fi elaborate caracteristicile-model ale pregătirii complexe a sportivilor de performanţă; - va fi apreciat potenţialul biomotric uman în cadrul activităţilor sportive.
2008
100.0
2008
0.0
2009
91.6
2010
91.7
2008
0.0
2008
0.0
2009
0.0
2010
0.0