Studiul şi evaluarea vulnerabilităţii la poluare a resurselor de apă subterană de pe teritoriul Republicii Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Moraru Constantin Efim
11.817.08.36F
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi obţinute date de sinteză a nivelului de cunoaştere internaţională în domeniul teoriei vulnerabilităţii la poluare a apelor subterane. Se va elabora argumentarea teoretică şi experimentală a unei metode noi de evaluare a vulnerabilităţii la poluare a apelor subterane de pe teritoriul Republicii Moldova.
2012
Va fi elaborat un model cartografic regional al vulnerabilităţii la poluare a primului acvifer de la suprafaţă terestră (freatic) cu teritorii reprezentative ale vulnerabilităţii şi condiţiilor hidrogeologice ale ţării. De asemenea modelul cartografic va fi însoţit de o bază de date în formă de module digitale pentru stocarea şi procesarea datelor. Rezultatele obţinute vor fi recomandate pentru a fi utilizate în sistemul de învăţământ superior şi structurile de management ale resurselor acvatice de stat.
2013
Va fi pregătit setul de date hidrogeologice în format digital şi elaborat un model reprezentativ al vulnerabilităţii acviferilor. Va fi pregătit modelul vulnerabilităţii apelor subterane adânci faţă de poluanţii de la suprafaţa terestră.
2014
Va fi efectuată sinteza şi generalizarea metodologiilor evaluării vulnerabilităţii la poluare a apelor subterane de pe teritoriul Republicii Moldova. Se propune o metodologie nouă a estimării vulnerabilităţii la poluarea apelor subterane, care a fost testată în situ în Republica Moldova, Germania şi SUA. Metodologia este complexă şi va fi formalizată ca un algoritm de lucru, în proceduri simple şi ieftine pentru răspândire largă în domeniul protecţiei resurselor acvatice. Rezultatele finale vor fi sumarizate în raport ştiinţific, harţi speciale digitale şi îndrumări metodice.
2011
406.5
2012
527.0
2013
550.0
2014
679.1
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0