Optimizarea tratamentului chirurgical radical în cancerul colorectal ocluziv

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Rusu Porfirii
11.817.09.48A
IMSP Institutul Oncologic
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Se va fonda lotul de studiu şi martor în dependenţă de gradul ocluziei cancerului colorectal pe baza examenului obiectiv, analizelor de laborator, investigaţiilor paraclinice, ce va servi drept material primar de studiu. Vor fi monitorizate perturbările homeostazice şi proteino-volemice, fapt ce va permite elaborarea algoritmului de tratament per-operator medicamentos.
2012
Vor fi luaţi la evidenţă pacienţii cu cancer colo-rectal complicat prin ocluzie intestinală cu diferit grad de manifestare. Vor fi analizaţi indicii principali ai stării generale şi indicii principali ai perturbărilor homeostazice şi proteino-volemice. Se va efectua tratamentul perioperator în dependenţă de perturbările homeostazice şi proteino-volemice. Vor fi efectuate operaţii urgente şi de plan într-o etapă şi seriate. Vor fi studiate schimbările patomorfologice din peretele intestinal distal şi proximal de tumoare. Vor fi elaborate algoritme concrete şi unificate de conduită perioperatorie şi de tactică chirurgicală în tratamentul pacienţilor cu cancer colo-rectal ocluziv cu diferit grad de manifestare, astfel fiind ameliorate rezultatele tratamentului prin reducerea numărului de complicaţii perioperatorii şi mortalităţii postoperatorii.
2013
Se va implementa algoritm de tratament perioperator, se va elabora și implementa indicaţii şi contraindicaţii pentru operaţii în serie şi într-o singură etapă ce va permite reducerea frecvenţei complicaţiilor şi deceselor perioperatorii. Se vor studia şi aprecia schimbările patomorfologice din peretele intestinal distal şi proximal de tumoare va argumenta indicaţiile pentru operaţiile primar-reconstructive.
2014
Studierea şi aprecierea schimbărilor patomorfologice din peretele intestinal distal şi proximal de tumoare va argumenta indicaţiile pentru operaţiile primar-reconstructive în cancerele colorectale ocluzive. Elaborarea şi implementarea algoritmului de tratament perioperator, stabilirea indicaţiilor pentru operaţiile în serie şi într-o singură etapă va permite reducerea frecvenţei complicaţiilor şi deceselor perioperatorii.
2011
323.7
2012
347.5
2013
365.6
2014
332.2
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0