Cercetarea reglementărilor naţionale în materia drepturilor copilului şi elaborarea proiectului Codului copilului în contextul edificării statului de drept

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Ţarălungă Victoria Victor
11.817.07.38A
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europeneAplicativ2011-01-01 - 2012-12-31
2011
Se vor elucida şi analiza reglementările internaţionale universale şi regionale privind drepturile copilului şi opiniile doctrinare în materie. Va fi acumulat materialul normativ şi doctrinar necesar pentru munca în cadrul proiectului, determinat şi analizat sub aspect comparat cadrul normativ internaţional universal şi opiniile doctrinare în domeniu. Va fi elucidat şi analizat cadrul normativ şi instituţional de protecţie din cadrul Consiliului Europei a drepturilor copilului, analizat acquis-ul comunitar în materia drepturilor copilului.
2012
Va fi evaluat cadrul legal al Republicii Moldova de protecţie a drepturilor copilului prin prisma concordanţei acestuia cu reglementările internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte. Va fi elaborat un raport de evaluare a prevederilor legislaţiei Republicii Moldova în materia drepturilor copilului şi argumentarea necesităţii perfecţionării acesteia cu racordarea la standardele internaţionale şi comunitare în domeniu.
2011
95.0
2012
93.7
2011
0.0
2012
0.0