Bazele teoretico - metodologice ale organizării şi desfăşurării activităţilor de cultură fizică de recuperare cu diferite vîrste ale populaţiei din Republica Moldova.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Aftimiciuc Olga Eugeniu
08.817.08.006F
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2008-01-01 - 2010-12-31
2008
Va fi evaluată teoria şi practica activităţilor de cultură fizică de recuperare pentru diferite vîrste ale populaţiei. Se va aprecia nivelul de organizare şi procesul de practicare a culturii fizice de recuperare de către populaţia Republicii Moldova şi va fi determinat nivelul de dezvoltare fizică şi a sănătăţii a populaţiei de diferite categorii de vîrstă.
2009
Vor fi analizate datele statistice privind construcţia de dezvoltare a culturii fizice de recuperare în Republica Moldova, precum şi datele statistico-analitice privind nivelul sănătăţii şi dezvoltării fizice al contingentului care activează în sistemul învăţământului şi medicinii. Vor fi elaborate recomandările teoretico-metodice privind perfecţionarea sistemului culturii fizice de recuperare în Republica Moldova. Va fi editat manualul „Cultura fizică recreativă şi de recuperare” pentru specialiştii din domeniu.
2010
Vor fi determinate conţinuturile educativ-formative ale culturii fizice: de reabilitare, adaptată, de întreţinere, recreativă, igienică şi formele de organizare-aplicare a activităţilor în cadrul regimului de studii, de lucru, al timpului liber şi al odihnei populaţiei din Republica Moldova. Va fi efectuată elaborarea teoretică şi verificarea empirică a metodologiei de organizare-desfăşurare a activităţilor de cultură fizică de recuperare orientate spre sporirea nivelului de sănătate, al dezvoltării fizice, al capacităţii generale de lucru şi spre formarea modului sănătos de viaţă al populaţiei. Vor fi elaborate recomandări teoretico-metodice adecvate în contextul vârstei, al stării de sănătate, al nivelului de dezvoltare fizică, al profilului activităţii socio-profesionale, al timpului liber şi al interesului faţă de recreaţia psihofizică. Va fi elaborată monografia corespunzătoare.
2008
100.0
2008
100.0
2009
88.7
2010
93.2
2008
0.0
2008
0.0
2009
0.0
2010
0.0