Caracteristica moleculară a ciupercilor entomopatogene şi rolul lor în controlul biologic al căpuşelor ixodide

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Toderaş Ion Chiril
09.820.04.05GA
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte bilaterale
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2009-01-01 - 2009-12-31
2009
Va fi studiat polimorfismul genetic al porţiunilor de gene care codează sinteza proteazelor, efectuată genotiparea speciilor Beauveria brongniartii, B. bassiana şi Metarhizium anisopliae în baza intronului-1 al operonului de acid ribonucleic (ARN), stabiliţi markerii microsateliţilor pentru diagnosticarea expresă a ciupercilor entomopatogene.
2009
150.0
2009
0.0