Dirijarea proprietăţilor biologice (microbiologice) şi chimice ale solului prin biotehnologii agricole moderne

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Emnova Ecaterina Eugen
09.820.04.04GA
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Proiecte bilaterale
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2009-01-01 - 2009-12-31
2009
Vor fi selectate mostre de sol din loturile experimentale. Vor fi evaluaţi parametrii microbiologici, biochimici şi chimici ai solului, precum şi aprovizionate plantele de cîmp cu nutrienţi importanţi prin biotehnologii ai agriculturii organice versus sistemului agriculturii convenţionale. Vor fi însuşite noi metode de evaluare a parametrilor moleculari microbiologici pentru compararea componenţei şi activităţii comunităţilor microbiene din sol.
2009
150.0
2009
0.0