Standardizarea imaginilor prin abordare de tip „Data Warehouse” pentru asistarea de calculator a examinării sonografice a zonei abdominale

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Burţeva Liudmila Victor
09.820.08.02GA
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2009-01-01 - 2009-12-31
2009
Va fi adaptată baza de cunoştinţe şi depozitul pentru domeniul examinării ultrasonografice. Vor fi colectate imaginile-model cu evidenţierea zonei de interes pentru fiecare tip de clasificări. Va fi elaborată interfaţa de interconectare CASAD-IRMA şi interfaţa web a utilizatorului. Vor fi aplicate cunoştinţele formalizate pentru clasificarea preliminară a imaginilor ultrasonografice neprelucrate. Va fi creat şi evaluat prototipul sistemului CASAD.
2009
150.0
2009
0.0