Modelarea complexă a condiţiilor de ocurenţă şi existenţă a apelor subterane în limita teritoriilor urbane

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Moraru Constantin Efim
09.820.08.01RF
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.2009-01-01 - 2009-12-31
2009
Va fi efectuată modelarea hidrogeo-dinamică a stratului acvifer freatic al mun. Chişinău. Va fi creat modelul computerizat al apelor subterane freatice ale mun. Chişinău.
2009
100.0
2009
0.0