Elaborarea tehnologiei performante de dublare a cromozomilor la porumb

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Rotarenco Valeriu Andrei
09.819.04.04A
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Vor fi stabilite concentraţiile efective a dublării cromozomilor şi condiţiile optimale (expoziţia şi temperatura). Vor fi obţinute plante homozigote şi tetraploide.
2010
Vor fi stabilite concentraţiile efective ale dublării cromozomilor şi condiţiile optimale (expoziţia şi temperatura). Vor fi obţinute plante homozigote şi tetraploide.
2009
70.0
2010
120.0
2009
0.0
2010
0.0