Cercetarea diversităţii floristice şi fitocenotice a ariilor protejate de stat din luncile bazinelor râurilor Ciuluc

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Postolache Dragoş - 2009
dr. Miron Aliona Valentin - 2010
09.819.08.06A
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Pe baza cercetărilor efectuate va fi stabilită compoziţia floristică şi fitocenotică, evidenţiate elementele valoroase a ariilor protejate de stat din luncile bazinelor râurilor Ciuluc. Vor fi elaborate recomandări de optimizare a conservării biodiversităţii, formulate propuneri de perfectare a legislaţiei în domeniul managementului eficient al ariilor protejate de stat.
2010
Va fi stabilită compoziţia floristică şi fitocenotică, evidenţiate elementele valoroase ale ariilor protejate de stat din bazinul de acumulare a râului Ciuluc (Verejeni-1 – 30 ha, Băneşti – 20 ha, Verejeni-2 – 10 ha, Zgărdeşti – 20 ha, Mîndreşti – 8 ha. Vor fi elaborate recomandări de optimizare a conservării biodiversităţii în ariile protejate cercetate.
2009
120.0
2010
120.0
2009
0.0
2010
0.0