Studiul răspândirii echinococozei la cânii vagabonzi din mun. Chişinău, elaborarea măsurilor de profilaxie şi tratament

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Rusu Ştefan Tudor
09.819.08.01A
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Vor fi determinate sursele şi nivelul de infestare cu ecto- şi endoparaziţi a câinilor vagabonzi din mun. Chişinău în dependenţă de vârstă, rasă, biotop. Va fi studiată eficacitatea unor preparate antiparazitare.
2010
Va fi elaborat un plan complex de măsuri curative şi profilactice antiparazitare la câinii maidanezi din mun.Chişinău. Vor fi pregătite, editate şi repartizate populaţiei buletine informative cu conţinut sanitar privitor la sursele de infestare a populaţiei cu echinococoză, căile de transmitere, metodele de prevenire şi combatere.
2009
135.0
2010
120.0
2009
0.0
2010
0.0