Elaborarea tehnologiei şi instalaţiei pentru producerea combustibililor solizi din biomasă

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Hăbăşescu Ion Teodor
09.838.06.06A
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Concepţii ale programelor de stat
Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabileAplicativ2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Vor fi elaborate nomenclatorul materiei prime, schema tehnologică, documentaţia de execuţie şi confecţionată macheta instalaţiei pentru studierea procesului de presare a biomasei. Va fi cercetat procesul de presare a biomasei, vor fi elaborate recomandări privind condiţionarea biomasei, executarea constructivă a instalaţiei pentru presarea combustibilului solid din biomasă.
2010
Vor fi elaborate sarcina tehnică, documentaţia de construcţie, confecţionată şi ajustată mostra experimentală a instalaţiei de fabricare a peletelor. Va fi efectuată cercetarea procesului de fabricare a peletelor, optimizarea parametrilor de exploatare şi de construcţie ai instalaţiei de producere a peletelor.
2009
350.0
2010
160.0
2009
0.0
2010
0.0