Preparate antiaterogene de origine algală

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Rudic Valeriu Filip
09.816.09.03A
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Concepţii ale programelor de stat
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Va fi elaborată şi descrisă tehnologia de obţinere a fosfolipidelor din biomasa de Spirulina platensis. Va fi elaborat regulamentul tehnologic de producere a preparatului Aterobior.
2010
Va fi stabilit caracterul influenţei preparatului Aterobior asupra spectrului lipidic la tratarea dislipidemiilor induse. Vor fi stabilite şi descrise formele farmaceutice ale preparatului Aterobior. Va fi elaborată Monografia farmacopeică a preparatului Aterobior.
2009
170.0
2010
136.0
2009
0.0
2010
0.0