Hidrogeochimia zăcămintelor de ape subterane adînci cu consideraţii asupra elementelor chimice standardizate (orizontul sarmatian inferior)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Moraru Constantin Efim
09.832.08.09A
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Concepţii ale programelor de stat
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Va fi creat un set de date reprezentative hidrogeochimice în format digital internaţional pentru zăcămintele de apă subterane sarmaţiene inferioare. În baza datelor noi şi a metodologiilor moderne va fi efectuată zonarea zăcămintelor de apă subterane după parametrii hidrogeologici.
2010
Vor fi elaborate modele hidrogeochimice cartografice a distribuţiei regionale a unui spectru de elemente chimice, menţionate in Normativele Sanitaro-Igienice ”Apa potabilă”, inclusiv florul, seleniul şi stronţiul. Metode de optimizare a alimentarii cu apă potabilă subterana.
2009
300.0
2010
180.0
2009
0.0
2010
0.0