Elaborarea modelului undei cinematice a viiturilor şi evaluarea zonelor de risc în caz de inundaţii pe rîurile din Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Melniciuc Orest Nicolae
09.832.08.08A
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Concepţii ale programelor de stat
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Va fi elaborată baza conceptuală de modelare a undei cinematice a viiturilor şi sistematizate observaţiile hidrologice multianuale.
2010
Vor fi elaborate metode numerice de relief ale unor sectoare ale văilor rîurilor Nistru şi Prut. Va fi stabilită dinamica modificării spaţiale a parametrilor morfometrici şi hidraulici de-a lungul torentului din albia majoră.
2009
250.0
2010
150.0
2009
0.0
2010
0.0