Implementarea sistemului educaţional pentru învăţămîntul la distanţă

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cojocaru Igor Petru
09.811.07.02A
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Concepţii ale programelor de stat
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2009-01-01 - 2009-12-31
2009
Va fi dezvoltat şi implementat sistemul informatic de management a procesului educaţional la Universitatea AŞM. Vor fi automatizate locurile de muncă pentru actorii procesului de management şi educaţional al UnAŞM. Vor fi elaborată documentaţia tehnică a Sistemului.
2009
200.0
2009
0.0