Perfecţionarea sistemului de monitorizare a infecţiilor nozocomiale în instituţiile medicale de profil obstetrical

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cojocaru Radu
09.817.09.011A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Va fi evaluat sistemul existent de monitorizare a infecţiilor nosocomiale în instituţiile medicale de profil obstetrical şi vor fi propuse acţiuni de perfecţionare. Va fi elaborat algoritmul privind monitorizarea infecţiilor nosocomiale în instituţiile medicale-pilot de profil obstetrical.
2010
Va fi ajustat sistemul de raportare a indicatorilor în cadrul sistemului de monitorizare a infecţiilor nosocomiale, cu elaborarea propunerilor de perfecţionare a sistemului de monitorizare a infecţiilor nosocomiale bazate pe rezultatele obţinute în unităţile medicale-pilot.
2009
149.5
2010
178.6
2009
0.0
2010
0.0