Stabilirea efectelor medico-biologice ale radiaţiilor ionizante

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Bahnarel Ion Nicolae
09.817.09.001F
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Fundamental2009-01-01 - 2010-12-31
2009
În baza cuantificării multiple a concentraţiilor radionuclizilor naturali şi tehnogeni vor fi elucidate dozele efective de expunere a populaţiei. Va fi elaborată harta diseminării concentraţiilor radionuclizilor principali şi a maladiilor oncologice. Screeningul efectelor biologice ale radiaţiilor ionizante va permite elaborarea algoritmului molecular-genetic cu decelarea unor markeri moleculari ai factorului radiostresogen.
2010
Vor fi stabilite dozele efective de expunere a populaţiei la radiaţii ionizante, cu elaborarea hărţii de diseminare a radionuclizilor investigaţi şi a maladiilor oncologice. Vor fi cuantificate translocaţiile genetice la persoanele expuse la factorul radiostresogen, cu elaborarea măsurilor de radioprotecţie a personalului expus profesional.
2009
235.0
2010
249.86
2009
0.0
2010
0.0