Perspective şi abordări ale comunicării interculturale în Republica Moldova în procesul integrării europene

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Sainenco Ala Petru
09.817.08.002A
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Va fi elaborat conceptul de dialog intercultural în raport cu situaţia din Republica Moldova. Vor fi elaborate tacticile şi strategiile corespunzătoare obiectivelor dialogului intercultural în domenii aferente. Va fi analizată perspectiva de convergenţă a valorilor culturale în statele multietnice din UE în vederea preluării experienţei de către Republica Moldova. Se vor crea premisele pentru înfiinţarea, în perspectivă, a unui centru de studii interculturale la Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălţi.
2010
Va fi elaborat un program concret orientat spre educaţia civică şi întărirea sentimentului de apartenenţă la Republica Moldova, precum şi recomandările de introducere ca disciplină de studiu, cel puţin, în cadrul facultăţilor care presupun studierea unei limbi străine, a unui curs de Comunicare interculturală, pe motiv că asimilarea unei limbi înseamnă asimilarea unor competenţe lingvistice şi a unor competenţe de comunicare interculturală.
2009
106.4
2009
170.0
2010
84.3
2009
0.0
2009
0.0
2010
0.0