Evaluarea riscurilor şi prognozarea dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar în contextul asigurării securităţii alimentare a ţării

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Moroz Victor Nicolai
09.817.08.007A
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Va fi elaborată metodologia evaluării impactului negativ al riscurilor asupra agriculturii. Va fi elaborat conceptul evaluării riscurilor, vor fi identificaţi şi testaţi indicatorii de bază privind evaluarea riscurilor naturale şi impactului lor asupra sectorului agrar în contextul asigurării securităţi alimentare a Republicii Moldova.
2010
Analiza şi evaluarea securităţii alimentare în contextul aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova. Proiectul strategiei securităţii alimentare a ţării cu perspectiva pe termen scurt, mediu şi lung.
2009
194.8
2010
326.6
2009
0.0
2010
0.0