Cercetari privind cartarea naţională a Radonului (în interior şi în diferiţi factori de mediu) pentru protecţia populaţiei ţn conformitate cu cerinţele normelor internaţionale şi ale UE.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Bahnarel Ion Nicolae
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte bilaterale
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Vor fi elucidate zonele ale căror soluri şi ape freatice conţin concentraţii mari de Radon ceea ce reprezintă un risc sporit pentru sănătatea populaţiei RM. Funcţie de rezultatele obţinute, vor fi planificate măsurile de protecţie şi de diminuare a expunerii la 222Rn în zonele cu concentraţii sporite de Radon în spaţiile locative şi de muncă „închise”. Rezultatele monitorizării concentraţiilor de Radon vor fi utile în elaborarea cartării distribuirii concentraţiilor de Radon, ceea ce reprezintă o necesitate şi o prioritate conform recomandărilor normative naţionale şi internaţionale pentru protecţia populaţiei şi a expuşilor profesional.
2010
25.0
2010
155.0
2010
0.0
2010
0.0