Abordări Algoritmice pentru Analiză şi Optimizare a Proceselor Decizionale pe Reţele Stocastice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Lozovanu Dmitrii Dmitrii
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Vor fi elabotaţi şi argumentaţi algoritmi de aflare a soluţiilor optime ce vor fi realizaţi în forma de Soft. Vor fi elabotaţi şi argumentaţi algoritmi de aflare a soluţiilor optime ce vor fi realizaţi în forma de Soft
2010
25.0
2010
150.0
2010
0.0
2010
0.0