Elaborarea metodelor de sinteză a terpenoidelor cu conţinut de azot din seria bishomodrimanului şi a norlabdanului

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Ungur Nicon Dorofei
10.820.05.18BF
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte bilaterale
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Fundamental2010-04-01 - 2011-12-31
2010
Va fi elaborată o metodă efectivă de sinteză a sclareolidei din sclareolă. Produsul sintetizat în cantitate de 5 g va fi transmis părţii belaruse pentru sinteza compuşilor homodrimanici cu conţinut de azot. Va fi elaborată metoda de sinteză a 11-bishomodriman-8α-ol-12-onei şi 11-bishomodrim-8(9)-en-12-onei din sclareolidă. Produsele sintetizate (în cantitate a câte 3 g) vor fi transmise părţii belaruse pentru sinteza compuşilor homodrimanici cu conţinut de azot.
2011
Va fi elaborată metoda de sinteză a diterpenoidelor biciclice 14,15-bisnorlabdan-8α-ol-13-onei şi 14,15-bisnorlabdan-8(9)-en-13-onei din sclareola accesibilă. Produsele sintetizate vor fi transmise părţii belaruse pentru sinteza compuşilor homodrimanici cu conţinut de azot. Va fi efectuată sistematizarea datelor obţinute.
2010
75.0
2011
75.0
2010
0.0
2011
0.0