Monitoringul şi ameliorarea surselor de materie primă cu conţinut valoros de elemente esenţiale în baza plantelor acvatice superioare şi a microalgelor

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Rudic Valeriu Filip
10.820.08.08BA
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2010-04-01 - 2011-12-31
2010
Va fi elaborată baza de date referitor la conţinutul elementelor esenţiale în obiectele biologice. Vor fi elaborate procedee de sporire a nivelului de acumulare a elementelor esenţiale în biomasa microalgelor şi de sporire a activităţii antioxidative a biomasei microalgale.
2011
Vor fi elaborate şi înaintate pentru brevetare 2 preparate în baza biomasei plantelor superioare acvatice şi a microalgelor cu conţinut sporit de elemente esenţiale şi cu activitate antioxidativă sporită.
2010
75.0
2011
75.0
2010
0.0
2011
0.0