Adaptările ecologice a insectelor (Insecta:Collembola, Coleoptera, Hymenoptera,Lepidoptera) la schimbările sezoniere ale mediului din luncile inundabile ale rîurilor Europei de Est (ca exemplu în Bielorusia şi Moldova)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Buşmachiu Galina Nicolae
10.820.08.07BF
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2010-04-01 - 2011-12-31
2010
Va fi evidenţiată componenţa specifică şi structura de dominanţă a grupelor de insecte model. Vor fi studiate locurile unde insectele supravieţuiesc în condiţii nefavorabile.
2011
Vor fi evidenţiate particularităţile de formare a populaţiilor de colembole şi coleoptere în cele mai diverse ecosisteme riverane. Se va efectua inventarierea insectelor din zonele date, analiza comparativă, determinarea arealelor lor de răspîndire, elucidarea refugiilor şi evaluarea stării ecologice a acestora.
2010
75.0
2011
75.0
2010
0.0
2011
0.0